ANKETA
Za web stranicu Royala saznao/la sam putem:
Drugih web stranica
Tražilice
Usmenom/pismenom preporukom
Medija
Sindikata
Royalovih zastupnika/zaposlenika
Drugo
    

Predsjednik Josipović podržao očuvanje instituta dokupa mirovine

ZAGREB, 19. srpnja 2014. (Hina) - Predsjednik Republike Ivo Josipović zalaže se za očuvanje modela dokupa staža, odnosno stjecanja tzv. doživotne otpremnine za radnike nakon umirovljenja kao važne socijalne mjere, te ističe kako je za tu namjenu moguće povući i značajna sredstva iz Europskog socijalnog fonda.    |   opširnije

Pismo Vlasti i medijima

  Predsjednik Republike Hrvatske
Dr. Ivo Josipović
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Zoran Milanović
Ministar rada i mirovinskog sustava
Prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med.
Ministar financija Republike Hrvatske
Mr.sc. Boris Lalovac
                                                                                 
Na znanje:
Sindikalnim središnjicama
Medijima
 
                                                                          
Poštovani Predsjedniče Republike Hrvatske,
Obraćamo Vam se u trenutku kada je postalo jasno da Royal međugeneracijska solidarnost d.d. za svojih 3.860 korisnika, prvi put nakon 24 godine rada, neće isplatiti dokupljeni dio mirovine u ugovorenom roku, što Vam je bilo i najavljeno. Ukoliko naši trenutni pokušaji pribavljanja sredstava za isplatu do 5. srpnja ne uspiju, biti ćemo primorani zatražiti otvaranje stečajnog postupka nad ovim društvom, čime će navedeni broj umirovljenika ostati doživotno uskraćen za stalni izvor prihoda. Teško će itko nakon toga ugovarati primjenu ovog instituta, čime će najveću štetu pretrpjeti upravo država i mirovinsko tržište.

Royal od 1990. godine razvija izvorno hrvatski model dokupa mirovine koji se primjenjuje kao doživotna otpremnina onim radnicima koji pri raskidu radnog odnosa ostvaruju pravo na mirovinu, u obliku mjesečne isplate dijela tzv. pune mirovine na koji zbog ranijeg umirovljenja ne steknu pravo.
Vlada RH je još 2001. godine, uz podršku sindikata, uplate poslodavaca za dokup radničkih mirovina zakonom oslobodila od poreza, dajući tako priznanje i zamašnjak njegovoj sve široj primjeni.

Do 2006. godine društvo je poslovalo pozitivno. Nakon prvog priopćenja HANFA-e 2006, te drugog  2012. godine počeli smo gubiti povjerenje tržišta, a prihodi društva počeli su naglo padati. HANFA je potencijalne korisnike dokupa mirovine upozorila na to da Royal ne posjeduje odobrenje Agencije sukladno Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje, pozivajući ih pritom na najveći mogući oprez pri odlučivanju o poslovanju s tim društvom. Zahvaljujući takvoj izjavi bili smo onemogućeni sklapati nove poslove i tako razvijati institut dokupa u Hrvatskoj.

Jedini izlaz iz takve situacije bilo je ozakonjenje dokupa mirovine, koje se dogodilo tek krajem prosinca 2013. godine, na prijedlog HSU-a. Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine i novi Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima otklonili su moguće dvojbe o sadržaju HANFA-inih upozorenja. Postalo je posve jasno da HANFA nije imala pravno uporište za istupe koji su nas doslovce uništili, pa bismo sada nelegalno poslovali da smo poslušali ta priopćenja.

Da je Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine usvojen svega dva do tri mjeseca ranije, a bilo je prilike i čudno je da se njegovo usvajanje protegnulo na duže od godine (vidljivo je na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora), onda do svega ovoga ne bi nikad došlo. Naime, potreba poslodavaca za primjenom doživotne otpremnine pred kraj prošle godine bila je itekako izražena, ali su se u nedostatku zakona u nekim gospodarskim sredinama isplaćivale izrazito visoke jednokratne otpremnine.
Do naše situacije nije došlo zbog neznanja ili zbog nesavjesnog poslovanja, što dokazuju rezultati do 2006. godine, nego zbog onemogućavanja poslovanja i to punih osam godina. Osam godina trošenja zaliha a ne stvaranja novih, mora dovesti kraju. U potpunosti preuzimamo odgovornost za poslovanje i svoje postupke no itekako smatramo da je ključno naglasiti zašto je uopće došlo do situacije u kojoj se trenutno nalazimo.

Poslovni plan imamo. Naše dosadašnje tržišne aktivnosti i iskazana velika potreba za zakonom uređenim dokupom mirovine pokazuju da bi samo tri do četiri mjeseca premoštenja nelikvidnosti omogućilo financijski oporavak i stabilno poslovanje.
Nakon što je koalicijska vlast 2001. i 2013. godine učinila značajne napore u afirmaciji dokupa mirovine kroz zakonodavstvo, s razlogom smo očekivali da je država s ovim institutom računala kao financijski i socijalno prihvatljivim rješenjem zbrinjavanja radnika pred mirovinom u procesima restrukturiranja uslužnih djelatnosti u javnom sektoru  (outsourcing, spin-off), te drugim procesima restrukturiranja državnog i javnog sektora.
 
Svjesni smo da država nije zadužena za pomoć privatnim društvima. Međutim, ovdje se ne radi samo o još jednoj domaćoj poduzetničkoj priči već se radi o očuvanju instituta koji može pomoći u rješavanju aktualnih problema viškova broja zaposlenih i to bez socijalnih konflikata. Što se nas tiče mi smo već iskazali i iskazujemo spremnost da državi prepustimo vlasništvo i upravljanje nad ovim trgovačkim društvom, a sve u cilju zaštite korisnika i samog instituta dokupa mirovine.
Osobito je šteta da se na godišnjicu ulaska u EU gasi izvorno hrvatski institut za kojega je i u zakonodavnoj proceduri prepoznato da je u duhu EU direktiva, pa se za njega mogu koristiti sredstva ESF-a, te je mogao postati i hrvatski izvozni socijalni program.
Na kraju, dopušteno nam je nadati se da je moguće, da će se u posljednji trenutak iznaći način da se spriječi pokretanje stečaja i time ipak sačuvaju prihodi umirovljenika korisnika dokupa mirovine, kao  i budućnost instituta dokupa mirovine.
 
S poštovanjem,
                                                                                              Predsjednik Uprave
                                                                                              Ivo Bulaš
 
   |   opširnije

Osvrt na priopćenje HANFA-e od 4. srpnja 2014. godine

U svom priopćenju od 4. srpnja ove godine, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA komentirala je Royalovo otvoreno pismo upućeno državnom vrhu objavljeno istoga dana.
Iznoseći čitav niz informacija kao argumente ocjeni Royalova otvorenog pisma, kojeg nazivaju obmanjujućim, HANFA pokazuje da:

  • Ne razumije princip dokup mirovine,
  • Ne poznaje zakon koji ga regulira, a to je Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine,
  • Nije imala pravni temelj za objavu upozorenja koja su utjecala na Royalove poslovne rezultate,
  • U ovome slučaju zanemaruje i autoritet i akte (zakone) Hrvatskog sabora.
Činjenicu da Royal, suprotno HANFA-inoj temeljnoj primjedbi, nije tada bio, niti je sada, obvezan poslovati prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, potvrdio je Hrvatski sabor posebnim Zakonom o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine i novim Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima.
Osvrnuvši se tek usputno na navedenu osnovnu činjenicu na kojoj je tada temeljila svoja upozorenja, a koja nesporno govori u prilog Royalovih navoda, HANFA očito pokušava izbjeći vlastitu odgovornost zbog nastanka cijele situacije.
Njihovim iznošenjem u ovome trenutku nepotrebno se skreće pažnja s temeljnog cilja Royala, a to je spas i nastavak primjene instituta dokupa mirovine i očuvanje prava odnosno primanja za 3860 umirovljenika. Ne isključujemo mogućnost da navodi u priopćenjima HANFA-e uskoro budu predmetom sudskog odlučivanja.

PDF dokument    |   opširnije

Dokup mirovine uređen zakonom!

Hrvatski sabor donio je  Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine(„Narodne novine“ br. 153/13),.

Tim zakonom uređeno je ostvarivanje doživotne otpremnine, odnosno dokupa mirovine te osnivanje i poslovanje društava koja ga provode. Dokup mirovine propisan je kao institut radnog prava koji se provodi socijalnim sporazumijevanjem između poslodavca, sindikata i radnika. Prvenstvena zadaća Zakona je briga o materijalnoj i socijalnoj sigurnosti sadašnjih ali i budućih korisnika mirovina.

Dokup mirovine je izvorno hrvatski proizvod a u skladu je s europskim socijalnim modelom, Direktivama i pravnom stečevinom Europske unije. Cilj dokupa je povećati razinu materijalnih prava onih pripadnika radne populacije koji su prisiljeni napustiti tržište rada i prihvatiti prijevremenu starosnu mirovinu zbog restrukturiranja poslovnih subjekata u kojima rade.

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine propisuje mogućnost zbrinjavanja onih zaposlenika koji su ostvarili uvjete za mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a radni odnos završavaju sporazumnim prestankom ugovora o radu.    |   opširnije

O dokupu mirovine

Svako umirovljenje prije ostvarenih uvjeta za starosnu mirovinu rezultira doživotno umanjenom mirovinom!

Dokup mirovine je doživotna otpremnina kojom poslodavac svome radniku nadoknađuje razliku između ostvarene i starosne mirovine. Namijenjen je radnicima - ženama i muškarcima - koji već imaju ostvarene uvjete za mirovinu, ali bi zbog ranijeg umirovljenja bili kažnjeni (ili „penalizirani“) primanjem doživotno umanjene mirovine. Provodi se isključivo uz sporazumni prestanak ugovora o radu.
     |   opširnije

 
NAJNOVIJE VIJESTI
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.