O NAMA

 

Pitanja i odgovori

Što je dokup mirovine?

Dokup mirovine je jedinstveni, izvorno hrvatski model zbrinjavanja kojim poslodavac svojim zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu, u trenutku umirovljenja, omogućava primanje iznosa doživotne razlike.

Njezina visina odgovara razlici između mirovine ostvarene u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i mirovine koju bi zaposlenik ostvario da je navršio određene godine života i/ili staž.

 opširnije
 

Kome je namijenjen?
 

Namijenjen je generaciji zaposlenika koja će, prema uvjetima Zakona o mirovinskom osiguranju, radi prijevremenog umirovljenja doživotno primati umanjenu mirovinu.

 
 
Tko može dokupiti mirovinu?

Doprinos za dokup mirovine Royal međugeneracijskoj solidarnosti uplaćuje isključivo poslodavac za svog zaposlenika, što znači da zaposlenik ne može sam sebi uplatiti za dokup mirovine. Budući da zaposlenik dobrovoljno odlučuje o prihvaćanju dokupa mirovine i uz ponudu potpisuje sporazumni prestanak ugovora o radu, ovaj se jedinstveni model zbrinjavanja smatra naglašeno humanim.

 
Koliko iznosi prosječna uplata za dokup mirovine?

Taj iznos ovisi o nizu faktora koji su određeni Zakonom o mirovinskom osiguranju: visini i vrsti ostvarene mirovine (prijevremene ili starosne), spolu, dobi i drugih. Pritom valja naglasiti da je, prema Zakonu o porezu na dohodak,  iznos uplate za dokup mirovine poslodavcu u potpunosti neoporeziv te da odluka o dokupu mirovine ne isključuje istodobno i mogućnost primanja jednokratne otpremnine.
 

Što doživotna otpremnina predstavlja bivšem zaposleniku?
 

Zaposleniku se dokupljuje točno definiran iznos kao posljedica umanjenja zbog ranijeg umirovljenja. Da bi se saznao individualni iznos koji će isplaćivati Royal, potrebno je da poslodavac od Royala zatraži izračun na temelju podataka o zaposlenikovim dohocima.

Dokup mirovine u stvari je nagrada i priznanje kompanije zaposleniku za njegov dugogodišnji minuli rad.
 

Koja su osnovna obilježja doživotne otpremnine koju isplaćuje Royal?

Bivši zaposlenik, odmah po umirovljenju, doživotno počinje primati mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te, paralelno s njom, doživotnu otpremninu koju mu isplaćuje Royal međugeneracijska solidarnost.

Doživotna otpremnina preko Royala dopunjuje mirovinu iz HZMO-a i  ima mnoga njezina obilježja: ostvaruje se u istom trenutku, isplaćuje se doživotno, mjesečno, povećava se dvaput godišnje u istom postotku te omogućuje i ostvarenje prava na obiteljsku mirovinu.
 

Koliko umirovljenika prima dokupljenu mirovinu?

Više od 4.000 umirovljenika u Hrvatskoj već 23 godine svakoga mjeseca prima doživotnu otpremninu preko Royal međugeneracijske solidarnosti, uvijek redovito u mjesečnim intervalima i nikada sa zakašnjenjem. Oni su zadovoljni jer im je bivši poslodavac, zahvaljujući tom programu, priskrbio doživotno poboljšan materijalni položaj u mirovini.


U kojim se slučajevima dokup mirovine primjenjuje?

Dokup mirovine primjenjuje se u procesima restrukturiranja i racionalizacije poslovanja koje prati neizbježna mjera smanjenja broja zaposlenih, među kojima je najčešće i socijalno najosjetljivija kategorija radnika - oni pred mirovinom.

 
U kojim se gospodarskim sredinama provodi dokup mirovine?
 

Dokup mirovine se već 23 godine uspješno provodi u više od  250 gospodarskih subjekata u Hrvatskoj. U posljednje vrijeme njegova je primjena najčešća u tvrtkama u pretežito državnom vlasništvu te u javnom sektoru, gdje država-poslodavac preusmjerava potrošnju u korist socijalne sigurnosti najstarije populacije čijim se zbrinjavanjem otvara mogućnost novoga zapošljavanja.

 

Koje su prednosti dokupa mirovine u odnosu na takozvanu poticajnu otpremninu?

Dokazano je da poticajna otpremnina, bez obzira koliko iznosila, ispunjava samo kratkoročne ciljeve jer završava u potrošnji, najčešće mlađe generacije. Za razliku od dokupa mirovine, ona ne osigurava trajno povećanje umirovljeničkog primanja. Zato se dokup mirovine naziva još i doživotna otpremnina. 
 

Je li dokup mirovine isto što i dokup staža?

To su dva sasvim različita pojma: dokup staža ukinut je Zakonom o radu 1996. godine, a od 1990. godine kontinuirano se provodi dokup mirovine.


Kako je dokup mirovine zakonski uređen?

Hrvatski sabor je 6. prosinca 2013. godine donio Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine(„Narodne novine“ br. 153/13),
Tim zakonom uređeno je ostvarivanje doživotne otpremnine, odnosno dokupa mirovine te osnivanje i poslovanje društava koja ga provode. Dokup mirovine propisan je kao institut radnog prava koji se provodi socijalnim sporazumijevanjem između poslodavca, sindikata i radnika. Prvenstvena zadaća Zakona je briga o materijalnoj i socijalnoj sigurnosti sadašnjih ali i budućih korisnika mirovina. Stupanjem na snagu Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine taj je institut napokon dobio jedinstveni zakonski okvir.

Kolike su „penalizacije“ na mirovinu ?

Više o penalizacijama koje su aktualne za 2014. godinu pogledajte na Penalizacije mirovine.
U kojim kolektivnim ugovorima se spominje dokup mirovine?

Dokup mirovine spominje se u brojnim kolektivnim ugovorima jer su sindikati prepoznali dobrobiti dokupa kao socijalni oblik zbrinjavanja zaposlenika. Popis kolektivnih ugovora pogledajte na Kolektivni ugovori.

 

 

 

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.